A gyermekrendezvények hangerősítésének szabályozása, a gyermekeket érő zajterhelés csökkentésére


A lakosságot érő egyre magasabb környezeti zajterhelés egészségkárosító hatása közismert. Gyermekeinket a nagy hangteljesítményszintű zene hallgatása, a zártterű színházakban, előadó helyiségekben, mozikban, illetve az egyéb rendezvényeken felhangzó nagy hangerővel kisugárzott akusztikai jelek hosszútávon is mérhető, végleges halláskárosodással fenyegetik. A gyermekek hallásának védelmét Magyarországon jelenleg semmilyen szabályozás nem biztosítja.

Ezért szakértői csoportokat alakítottunk ki vezető szakemberek bevonásával, akik széleskörű kutató, felmérő munkába kezdtek, amellyel alátámasztható annak objektív szükségessége, hogy megfelelő szabályozással korlátozzuk a gyermekeket érő zajterhelést, védve a felnövekvő generáció hallását, hogy középkorú felnőttként is hallókészülék nélkül legyenek képesek személyes interakciókra. A kialakított 3 szakértőcsoport a következő:

az orvos szakértői csoport, a zaj-akusztikus szakértői csoport és az informatikai, társadalmi mozgósítás szakértői csoport.

Az orvos szakértői csoport feltárta a nemzetközi orvosi tudományos hátteret, valamint a magyarországi ide vonatkozó tudományos eredményeket. Tapasztalatokat gyűjtöttek és összegezték azokat, valamint rendezvények előtt és után hallásvizsgálatot végeztek a rendezvényt hallgató gyermekeken, otoakusztikus emisszió méréssel, amely speciálisan a belsőfül működését (szőrsejteket) vizsgáló objektív mérési módszer.

A zaj-akusztikus szakértő csoport mérnökei széleskörű adatgyűjtést végeztek. Ennek eredménye, hogy egyre több információhoz jutunk a gyermekeket egy-egy napon érő zajterhelésről, és arról is, hogy az egyes rendezvények ehhez milyen többlet terhelést jelentenek. Az adatgyűjtéshez egységes mérési eljárás került kidolgozásra, mely biztosítja a szükséges pontosságot és a mérések megbízható reprodukálhatóságát. A szabályozáshoz pontos, szabványos, egységes mérési eljárást dolgoztak ki, és javaslatot tettek az ellenőrzés módjára is.

Az informatikai, társadalmi mozgósítás szakértő csoport feladata az, hogy a társadalmat, a szülőket, gyermekeket, pedagógusokat, stb. felvilágosítsa a zajterhelés káros hatásairól, a hangos zenehallgatás veszélyeiről. Ez a www.ovdafuled.hu internetes felület olyan közösségi platformot képvisel, amelyen a gyermekek hallásáért és hallgatási szokásaikért felelős személyek (szülők, nevelők, orvosok, akusztikus mérnökök stb.) kommunikálhatnak, megoszthatják egymással gondolataikat, felhívhatják a figyelmet a túl zajos rendezvényekre és a gyermekek zenehallgatással kapcsolatos egészségi, viselkedési, tanulási problémájára. Általános információkat ad szülőknek, nevelőknek a zajterhelésről, a zajterhelés káros hatásáról, zajvédelmi lehetőségekről. A csoport a társadalmi mozgósítás egyik alapjául szolgáló mobiltelefonos zajmérést valósít meg. Egy mobiltelefonos zajmérés rendkívül hatékonyan képes tudatossá tenni a hallott hangerő nagyságát. Segítségével a műsort hallgató közönség, a szülők maguk is tájékozódhatnának arról, hogy adott helyzetben mekkora hangerőnek is teszik ki gyermeküket. A szakértők egy hitelesítési eljárást dolgoztak ki okostelefon típusonként.

Eredmények:

A zaj-akusztikusok felmérései, az orvosok hallásvizsgálatai mind egyértelműen azt mutatják, hogy nagy hangerejű gyermekrendezvények igen gyakran előfordulnak. A zajterhelés a 26 mérésből 7 esetben „veszélyes mértékű”, 6 esetben „megfelelő” (azaz feltehetően nem halláskárosító), 13 esetben pedig „kockázatos” volt, azaz a 26 mérésből összesen 20 esetben lett volna szükség a gyermekek, illetve fiatalkorúak bizonyos mértékű (a zajterheléstől és célszerűen az életkortól is függő mértékű) védelmére. A szabályozási kritériumok megalkotásánál vizsgálataink eredményeiből indultunk ki, mindig szem előtt tartva azt, hogy olyan szabályozást hozzunk létre, amelynek betartása esetén, nagy valószínűséggel, egy gyermeknél sem fordulhat elő, egy adott rendezvényen való részvétele miatti halláskárosodás.

Jogszabály javaslat – általános elv

A gyermekzenei rendezvények hangerő szabályozására tett összefoglaló javaslatunk,

a rendezvényszervezőkre érvényes kötelezően betartandó intézkedések és a rendezvény résztvevői számára megfogalmazott ajánlásokból áll.

A rendezvények 5 színből álló kategória besorolását javasoljuk, amelyben a zöld "megfelelő" max. 75 dB(A) hangnyomásszintre vonatkozik, a sárga "kis kockázatú" 75-80 dB(A), a narancs "kockázatos" 80-85 dB(A), a piros "nagyon kockázatos" 85-90 dB(A), a sötét piros "veszélyes" 90-95 dB(A), a bordó, pedig „nagyon veszélyes”.

A meghatározott zajszint-kategóriák a következő ábrán látható:

1.png

A zajvédelemben az időben változó zaj jellemzésére az A egyenértékű zajszintet használják. Ez a zajnak egy meghatározott időre vonatkoztatott A súlyozású átlagértéke. Az A súlyozású egyenértékű zajszintet LAeq-val jelölik. Ennek mérése úgy történik, hogy A súlyozású szűrővel folyamatosan figyeljük a zajszintet, és átlagoljuk a kiválasztott időre, ami a javaslatban 30 perc.

A zajterhelést közelítő kategóriahatárok kortól függnek, a halláskárosodáshoz hangnyomásszintenként más-más küszöbértékek tartoznak, amelyek a besugárzási időtől is függnek. Kisgyermekek például egy 85 dB hangnyomásszintű műsort maximum 45 percig hallgathatnak, míg 80 dB hangnyomásszintű műsor maximum 2 óráig hallgatható kockázat nélkül. Ifjú felnőttek esetében kockázat nélkül egy 95 dB hangnyomásszintű műsor legfeljebb 45 percig, 90 dB hangnyomásszintű műsor legfeljebb 2 óráig hallgatható.

Az ezek alapján megfogalmazott zajterhelés-kategória ajánlások a rendezvény résztvevői számára a következők:

2.png

A rendezvényszervezőkre érvényes kötelezően betartandó intézkedések a következők:

  • Előre meg kell adni, hogy a rendezvény zajszintje a meghatározott zajszint-kategóriák közül melyikbe esik bele.
  • A vállalt zajszint-kategóriát, és az ehhez tartozó, korfüggően ajánlott részvételi feltételeket fel kell tüntetnie a műsorfüzetben, a kiadott részvételi jegyeken, interneten, plakáton, szórólapon stb. Így a szülők, gyermekek, fiatalok tisztában lesznek hallásuk veszélyezettségének mértékével, és el tudják dönteni, hogy az adott rendezvényre el kívánnak menni, vagy nem.
  • A rendezvényszervezőnek biztosítania kell, hogy a közönség ne tudja megközelíteni a hangsugárzókat.
  • 95 dB-nél nagyobb zajszint esetén, a rendezvény helyszínén, a résztvevők számára hallásvédő eszközt kell biztosítania.
  • Vállalnia kell, hogy 18 év alattiak részvétele esetén a C-csúcs-hangnyomásszint (LC peak) 125 dB-nél kisebb marad a műsor teljes időtartama alatt.

A rendezvényszervezőre vonatkozó kötelezettségek összefoglalása:

3.png

A stratégiáról szóló prezentációt letöltheted itt.

Az EMMI-nek benyújtott összefoglaló tanulmány a Gyermekek hallásvédelmének stratégiája, a gyermekeket érő zajterhelés csökkentése - A gyermekrendezvények hangerősítésének vizsgálata és szabályozására tett indítvány a gyermekek hallásvédelme és hallásnevelésük érdekében (45210-7/2015), amelyet készítette: A MTA Akusztikai Osztályközi Állandó Bizottsága az EMMI támogatásával, 2016 itt olvasható.